Opłaty członkowskie za rok 2020

Stowarzyszenie zGRAni opiera się w głównej mierze na działalności wolontariackiej, a realizowane projekty są w większości finansowane z pozyskanych dotacji. Część z nich wymaga wyłożenia wkładu własnego, dlatego wszystkich naszych zarejestrowanych członków, prosimy o uregulowanie opłat członkowskich.

2 zł miesięcznie

Przelew można dokonać jednorazowo za cały rok lub w dogodnych dla siebie transzach.

Dane do przelewu

Wpłaty można dokonać bezpośrednio na konto
Stowarzyszenie zGRAni
ul. Rynek 10
63-940 Bojanowo
Bank Spółdzielczy w Poniecu, oddział w Bojanowie
nr konta: 74 8682 0004 0053 0536 2000 0010

W tytule prosimy o dopisanie "Opłata członkowska" oraz imienia i nazwiska osoby, której to dotyczy

Zobacz w jaki sposób możesz nas wesprzeć