Nabór wolontariuszy [zamknięty]

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że nasz projekt “Rozwijanie umiejętności logicznego myślenia wśród dzieci poprzez podstawy programowania i algorytmikę” uzyskał dofinansowanie w Konkursie mikrodotacji Wielkopolska Wiara. Rolą projektu jest zmiana myślenia dzieci i młodzieży. Zależy nam na tym, aby nauczyły się one samodzielnego rozwiązywania problemów oraz logicznego myślenia. Będą rozwiązywały zadania z podstaw algorytmiki oraz programowania co niewątpliwie wpłynie na ich rozwój. Chcielibyśmy, aby nasze zajęcia pomogły im w nauce i zachęciły do pogłębiania wiedzy programistycznej.

Szukamy Wolontariuszy

Spośród wszystkich nauczycieli przedszkolnych i klas 1-3 Szkoły Podstawowej chcemy pozyskać 18 wolontariuszy, którzy skorzystają z bezpłatnych szkoleń:

Czy są jakieś haczyki? TAK, jeden, malutki i do tego każdy jest go w stanie zaakceptować. Każdy z wolontariuszy zobowiązuje się, do przeprowadzenia minimum jednych warsztatów dla grypy conajmniej 15 dzieciaczków (UWAGA! Dzieci nie mogą się powtarzać!)

Jakich nauczycieli szukamy?

 • ambitnych i otwartych na nowe doświadczenia
 • chętnych do propagowania nowych metod nauczania
 • pracujących i mieszkających na terenie gminy Bojanowo*

*w przypadku braku nauczycieli w danej placówce, którzy spełniają ten wymóg, możliwe odstępstwo od tej reguły.

Jakie materiały i pomoce zostaną zakupione

 • Kodowanie na Dywanie – Pakiet Startowy
 • Dwa Ozoboty Evo
 • Zestaw Konstrukcyjny (do programowania Ozobotów)
 • Mazaki (do programowania Ozobotów)
 • Książka Edukacja Przedszkolna część I
 • Książka Edukacja Wczesnoszkolna część I
 • Książka Edukacja Wczesnoszkolna część II

Wolontariusze będą mogli bez limitów wypożyczać sprzęt, nawet po zakończeniu projektu!

Gdzie mają być przeprowadzone warsztaty?

Bardzo nam zależy, aby zajęcia zostały przeprowadzone w placówkach gdzie dany wolontariusz pracuje. Dlaczego? Ponieważ wtedy mamy pewność, że projekt będzie miał na prawdę szeroki zasięg i przyniesie bardzo duże korzyści. Jeśli dyrekcja nie wyrazi zgody, zajęcia będzie można przeprowadzić w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bojanowie lub w innym wskazanym przez siebie miejscu.

Wymagane zgody

 • Aby realizacja całego projektu przebiegła sprawnie, należy uzyskać następujące zgody
 • zgoda dyrekcji na przeprowadzenie warsztatów podczas zajęć w przedszkolu, w szkole lub po zajęciach
 • zgoda rodziców na wzięcie przez udziału w warsztatach
 • zgodna rodziców na robienie zdjęć dzieci podczas warsztatów oraz udostępnienie na stronie internetowej Stowarzyszenia Zgrani, Facebook’u oraz na udostępnienie ich w celach promocyjnych różnym mediom

Pytania proszę kierować na adres email: kontakt@zgrani.eu. W treści proszę podać numer telefonu, aby przyspieszyć kontakt.

 

NABÓR ZAMKNIĘTY

 

 

Stowarzyszenie zGRAni

ul. Rynek 10
63-940 Bojanowo

NIP: 699-196-07-08
Regon: 368916957

 

Bank Spółdzielczy w Poniecu, oddział w Bojanowie
nr konta: 74 8682 0004 0053 0536 2000 0010

Copyright 2019 Stowarzyszenie zGRAni © Wszystkie prawa zastrzeżone.