„Równać Szanse” w Bojanowie

Istotą programu “Równać Szanse” są lokalne projekty, które dla młodych ludzi mają być ciekawym wyzwaniem i szansą współpracy z innymi, by razem osiągnąć wspólny cel, ucząc się po drodze, jak radzić sobie z zupełnie nową rolą i jak wykorzystywać zupełnie nowe kontakty, które nawiązują. Wszechstronne umiejętności społeczne to bowiem cecha człowieka kompetentnego, budzącego zaufanie, pomocnego innym i zaradnego w jak najbardziej pozytywnym sensie.

Stowarzyszenie Zgrani chciałoby móc zrealizować projekt w tym programie, jednak aby to zrobić, musimy przeprowadzić diagnozę możliwości, jakie ma młodzież w naszej gminie. W tym celu prosimy osoby w wieku 13-19 lat o wypełnienie ankiety. Dzięki niej, uzyskamy ogólny pogląd na sytuację w Bojanowie.

Ankieta

Interesujące? Dołącz do naszej grupy na Facebooku.

Grupa na FB

Jeśli nadal mało, czytaj dalej 😉

Chcemy pokazywać młodym ludziom, że umiejętności zdobyte w trakcie realizacji konkretnego projektu przydają się na całe życie niezależnie od tego, co robimy i z kim planujemy wspólne działania. To zysk w czystej postaci, który można sprowadzić do zrozumiałych dla wszystkich umiejętności człowieka działającego w otaczającym go świecie. Chcemy by młody człowiek nauczył się:

• wykorzystania tego, co może im sprzyjać – chodzi o nowe, inne niż dotąd spojrzenie na swoje środowisko: w ciekawej formie, przez pryzmat jego walorów i ograniczeń. Równolegle chodzi też o sprawdzenie samego siebie, czyli tego, jakie są mocne i słabe strony konkretnego młodego człowieka;

• skutecznego planowania – chodzi o aktywne uczestnictwo młodego człowieka w wyznaczeniu celów i harmonogramu projektu, jego ocenę realnych efektów projektu. Chodzi także o to, by młodzi ludzie nauczyli się, w jaki sposób z sukcesem dążyć do osiągnięcia wyznaczonych sobie celów;

• zjednywania sobie innych – chodzi o to, by młody człowiek w projekcie miał szansę sprawdzania się w nowych relacjach z ludźmi i instytucjami, a także nauczenia się, jak współpracować w grupie – m.in. jak znajdować wspólne cele z korzyścią dla wszystkich;

• wiary we własne siły – chodzi o to, by młody człowiek umocnił w sobie tę wiarę za sprawą osobistego sukcesu, na który damy mu szansę w projekcie. Ważne jest także, by miał szansę publicznego zaprezentowania własnych działań i ich efektów, oraz szansę udziału w nagłośnieniu projektu.

Projekty dotowane w Programie mogą dotyczyć bardzo różnych tematów, obejmują wszystkie obszary aktywności młodych ludzi, od nauki przez sztukę, sport, do działalności społecznej. Młody człowiek biorąc udział w projekcie poznaje historię swojej miejscowości i najbliższego otoczenia, pisze artykuły, tworzy strony internetowe, zakłada własną rozgłośnię radia internetowego, prowadzi różne działania artystyczne – od plastyki przez fotografię i teatr do filmu. Niektóre projekty dotyczą nauk ścisłych, ekologii, inne np. modelarstwa, planowania dalszej edukacji czy kariery, a nawet szachów, astronomii lub gotowania! Nie ma tematów lepszych i gorszych, najbardziej liczy się bowiem samodzielność młodych ludzi, ich samorządność w projekcie, pasja z jaką pracują, satysfakcja z roli, jaką pełnią i duma ze znaczenia, jakie wspólny projekt zyskuje w najbliższej okolicy i poza jej granicami. Rola osoby dorosłej jest jedynie wspomagająca. To bardziej asystent młodych ludzi niż lider, doradca niż szef projektu.

W projekcie mogą wziąć udział młodzi ludzie w wieku 13-19 lat. Kwota dofinansowania jakie możemy otrzymać to 20 000 – 40 000 zł na projekty trwające 15 miesięcy. Możemy z tego sfinansować prawie wszystko, co młodzież sobie wymyśli.

Lepiej?

Ankieta

Grupa na FB

Stowarzyszenie zGRAni

ul. Rynek 10
63-940 Bojanowo

NIP: 699-196-07-08
Regon: 368916957

 

Bank Spółdzielczy w Poniecu, oddział w Bojanowie
nr konta: 74 8682 0004 0053 0536 2000 0010

Copyright 2019 Stowarzyszenie zGRAni © Wszystkie prawa zastrzeżone.